Защита ресурсов

Zaštita resursa

Zaštita životne sredine

Strateško opredeljenje kompanije Đurđević jeste zaštita životne sredine i očuvanje resursa za generacije koje dolaze. Mesne industrije su po prirodi veliki potrošači energije, a kao jedna od vodećih mesnih industrija u Republici Srbiji veoma smo svesni značaja očuvanja životne sredine i smanjenja potrošnje energije. Uštedu energije vršimo optimizacijom proizvodnih procesa i investiranjem u postrojenja koja obezbeđuju samostalno snabdevanje energijom. Posedujemo sertifikovani SRPS ISO 14001:2015 standard za zaštitu životne sredine te smo u mogućnosti da konstantno pratimo potrošnju resursa kroz sve sektore kompanije i na taj način nam je omogućeno unapređenje sistema.

1. Električna i toplotna energija

Kompanija Đurđević poseduje sopstvenu proizvodnju električne energije kroz biogasno postrojenje od 1MW. Sav otpad koji nastaje u procesima proizvodnje mesa, kao i otpad koji nastaje u procesima uzgajanja životinja se transportuje do biogasnog postrojenja gde se u složenim i strogo kontrolisanim uslovima izdvaja biogas u čijem sastavu najveći udeo zauzima metan. Biomasa koja se koristi za dobijanje električne energije obuhvata biorazgradive delove i otpadke biološkog porekla što podrazumeva biljne i životinjske materije kao i industrijski i komunalni otpad. Biomasa je karbon-neutralni obnovljivi izvor energije koji je konstantno dostupan u eko-sistemima. U daljem procesu dolazi do sagorevanja metana i tim putem se generiše električna energija. Dobijena električna energija se naziva ,,zelena energija“ jer se za njeno stvaranje koriste obnovljivi izvori.

Regeneracija energije

Kako bi meso do krajnjeg potrošača stiglo bezbedno i higijenski ispravno potrebno je da postoji kontinuiran sistem hlađenja koji prati naše proizvode od mesta proizvodnje do domova naših kupaca. Svi znamo da frižideri i zamrzivači u našim kućama služe za hlađenje mesa, međutim ako ih dodirnete sa zadnje strane primetićete da su topli. Upravo ovaj momenat je kompanija Đurđević iskoristila i postavila upijače toplotne energije na sisteme hlađenja te na takav način sprečavamo rasipanje energije. Toplotu sa uređaja za hlađenje koristimo za dobijanje neograničene količine tople vode, koja se zatim koristi za procese pranja i sanitacije opreme i proizvodnih prostorija. Na ovaj način već jednom utrošena energija se regeneriše i ponovo koristi.
Za procese kuvanja delikatesnih proizvoda od mesa koristimo vodenu paru, a ne elektro grejače. Vodena para kao prenosilac toplote poseduje brojna povoljna svojstva kao što je velika moć apsorpcije i jednostavna mogućnost transporta. Takođe još neke prednosti upotrebe vodene pare za tehnološke procese su visok energetski kapacitet i prirodan način njene proizvodnje. U okviru naše firme nalazi se kotlovsko postrojenje koje kao primarno gorivo za sagorevanje koristi slamu koja nastaje na našim poljima u procesima proizvodnje hrane za uzgoj životinja na našim farmama.

2. Tretman otpadnih voda

Kompanija Đurđević poseduje moderan sistem za upravljanje i tretman otpadnih voda. Voda prolazi faze mehaničkog, hemijskog i biološkog prečišćavanja, a procenjena efikasnost uređaja za tretman otpadnih voda za 2021. godinu je 99% gledano u odnosu na sve ispitivane parametre. Sva otpadna voda se iz objekta nakon procesa odvajanja nečistoća izliva u sopstveni ribnjak za tov šarana, a pored toga koristi i se i za navodnjavanje okolnih poljoprivrednih površina.

3. Reciklaža

U cilju očuvanja životne sredine naša firma poseban akcenat stavlja na proces recikliranja otpada i njegovo ponovno korišćenje. Kako bi se ovaj proces što efikasnije odvijao vršimo separaciju i odlaganje otpada na mesta koja su za to predviđena. Sav prikupljeni otpad predaje se ugovorom određenim operaterima koji dalje vrše njegovu reciklažu. Takođe prilikom odabira dobavljača ambalažnog materijala strogo se vodi računa da je dostavljena ambalaža poreklom od biorazgradivih materija.

4. Transport i Logistika

Posedujemo preko 40 specijalizovanih vozila za transport žive stoke i mesa. Sva vozila su opremljena sa minimum EURO 5 motorom i prolaze redovne tehničke kontrole. Otpadna ulja i maziva kao i istrošeni pneumatici se zbog svojih fiziko – hemijskih karakteristika tretiraju kao opasan otpad te je neophodno da se na adekvatan način skladište i transportuju. Kako bi postupali u skladu sa zakonskom regulativom i eliminisali mogućnost zagađenja životne sredine sva otpadna i ulja, maziva i istrošeni pneumatici predaju se odgovornim kompanijama — operaterima koje vrše prikupljanje, transport, skladištenje i reciklažu ovih vrsta otpada.

5. Upravljanje otpadom

Neadekvatno upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema i faktor koji značajno utiče na stanje životne sredine u našoj zemlji. Upravo u cilju rešavanja ovog problema kompanija Đurđević se bazira na prevenciju nastajanja otpada, rešavanju problema otpada na samo mestu njegovog nastajanja, kao i odvajanju otpadnih materijala i neutralizaciji opasnog otpada. Da bi se postigla veća efikasnost angažovali smo eksternu kuću koja nam prati kretanje otpada i dostavlja redovno godišnje izveštaje o količini ambalaže stavljenoj u promet. Na ovaj način dobijamo tačne statističke podatke o količini generisanog otpada kao i njegovom toku kretanja, pa na osnovu njih možemo da planiramo i realizujemo projekte kojima će naš sistem biti još efikasniji.

Top