Kompanija » Farma

Farma

Na našoj farmi, kompletna proizvodnja je usmerena na kvalitet mesa, jer težimo da postanemo prepoznatljiv brend po kvalitetu i sastavu mesa.

Ulažemo u savremenu opremu i obnovu postojeće mehanizacije, kako bi ostvarili maksimalne rezultate spojem tehnologije sa tradicijom. Zaposleni svakodnevno brinu o stoci, kako bi mogli da garantujemo potpunu kontrolu svežeg mesa od pašnjaka do stola.

Dobra organizacija kontrole, savremeni pogon, pomno birani pašnjaci, stroga selekcija stoke i želja za podizanjem vlastitih standarda, svrstavaju industriju mesa „Đurđević“ među najuspešnije industrije mesa.

Top