Kompanija » O nama

O nama

Industrija mesa „Đurđević“ sa sedištem u radnoj zoni u Subotištu, opština Pećinci, osnovana je 1999. godine, sa ciljem da svojim kupcima uvek ponudi kvalitetne, sveže i ukusne proizvode.

U sklopu kompanije nalazi se novo izgrađena klanica, koja je počela sa radom 2004. godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, i vodoprivrede Republike Srbije dodelilo je ovom pogonu izvozni broj, a objekat poseduje potrebne dozvole za rad i zadovoljava sve propise ISO standarda.

Stvoren je izuzetno moderan i savremen objekat u kojem su primenjene vrhunske tehnologije rada i proizvodnje, najsavremenija oprema industrijskog kapaciteta, omogućava dnevno klanje oko 1000 svinja, 150 junadi i 30 tona prerade, industrija mesa „Đurđević“ dnevno u proseku proizvodi i snabdeva oko 400 tona gotovih proizvoda, od čega se 95% realizuje kroz mega markete, a preostalih 5% kroz vlastite maloprodajne savremeno opremljene objekte.

U preradi i proizvodnji su ispunjeni propisni uslovi za obavljanje registrovanih delatnosti, primenjuje se vrhunska tehnologija i najsavremenija oprema, industrijskog kapaciteta koji omogućava dnevnu obradu oko 1000 svinja, 150 junadi i 30 tona prerade.

Potrebe za stokom za klanje obezbeđuju se sa sopstvene farme na kojoj se uzgajaju kvalitetna grla stoke, uz poštovanje svih zootehničkih i naučnih programa genetike, selekcije reprodukcije i odgajivanja.

Posebna pažnja se obraća na kvalitet i zdravstvenu ispravnost ulaznih sirovina, jer tako obezbeđujemo vrhunski kvalitet finalnih proizvoda, takođe veoma brinemo o opštoj higijeni, kao i higijeni rada, a akreditovane laboratorije vrše redovne mikrobiološke i zdravstvene analize, kao i kontrolu prerade i radnih površina.

Celokupna proizvodnja je organizovana na jednom mestu u proizvodno-skladišnim objektima. Izgradjena je proizvodna hala od 15.000 m2, najsavremeniji objekat, opremljen vrhunskom opremom, koja obezbeđuje automatizovane tehnološke procese u proizvodnji i preradi mesa i mesnih prerađevina.

Industije mesa „Đurđević“ posluje u želji da ostanemo verni svojim osnovnim kvalitetima, da rastemo i razvijamo se u skladu sa novim svetskim trendovima i da našim kupcima obezbedimo proizvode jedinstvenog ukusa i izrade iz vekovne tradicije Srema.

Top